Waar bent u op zoek naar?

Persoonlijk aandacht staat bij ons voorop!

+31 (0)6 46 76 74 98
Mondriaanplein 57, 5401 HX Uden

DONKERE VERKLEURING VAN UW HUID

Licht- & Lasertherapie Pigment

Pigmentvlekken in de huid zijn opeenhopingen van pigment (ook wel melanine genoemd) en zichtbaar als een donkere verkleuring van de huid. Onder andere blootstelling aan zonlicht, hormoonschommelingen, gebruik van bepaalde medicatie, ontstekingen en wondjes van de huid kunnen invloed hebben op de pigmentcellen in de huid. Leefstijl kan ook een rol spelen hierin. Wanneer de huid gedurende uw leven veel aan zonlicht wordt blootgesteld kunnen pigmentcellen in de war raken en hierdoor te veel melanine aanmaken of onregelmatige pigmentatie tot gevolg hebben. Pigmentvlekken kunnen een kenmerk zijn van huidveroudering. Sommige pigmentvlekken zijn echter al aanwezig bij de geboorte.
IPL (Intense Pulsed Light), ook wel lichtflitstherapie genoemd, en lasertherapie zijn effectieve methodes om pigmentvlekken te verminderen. Het is van belang dat er voldoende contrast aanwezig is tussen de pigmentvlek en de normale omliggende huidskleur. De behandeling kan zowel in het gezicht als op alle locaties van het lichaam toegepast worden, te denken valt aan handruggen, decolleté etc.
IPL-behandeling kan bij oppervlakkig gelegen pigmentvlekken uitgevoerd worden bij lichte huidtypen. Bij mensen met een donker huidtype adviseren wij een andere behandelmethode, namelijk een laserbehandeling met Q-switched Nd:YAG laser. Ook deze laserbehandelingen voeren wij uit bij Maya Clinics.

Voor de behandeling

Voorafgaand aan de IPL- of laserbehandelingen wordt een intakegesprek gepland om vragen, wensen en verwachtingen te bespreken. De huidtherapeut zal de huid, huidconditie en pigmentvlek(ken) bekijken en beoordelen. Ook zal de huidtherapeut aan de hand van uw algemene gezondheid en eventueel medicatiegebruik beoordelen of de behandeling plaats kan vinden.

Na deze zorgvuldige screening bespreekt de huidtherapeut wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en geeft een persoonlijk behandeladvies.
Er zijn vaak meerdere behandelsessies nodig. Tijdens het intakegesprek kan een globale inschatting gemaakt worden. De behandelingen vinden plaatst met een tussenpoos van minimaal 4 weken. Deze tijd heeft het lichaam nodig om het behandelde pigment op te ruimen.

Voorzorgsmaatregelen

Het is van groot belang dat het te behandelen huidgebied niet gebruind is door de zon, zonnebank of door het gebruik van zelfbruiner. Het licht wat afgegeven wordt door het IPL- of laserhandstuk mag namelijk niet door het pigment in de opperhuid geabsorbeerd worden. Gebeurt dit wel, dan kan het huideigen pigment geraakt worden met als gevolg een lichte verkleuring (hypopigmentatie) van de huid. Na de behandeling bent u extra vatbaar voor pigmentaanmaak waardoor er donkere pigmentvlekken (hyperpigmentatie) kunnen ontstaan. Vermijd daarom ten minste 4 weken voor en na de behandeling zonblootstelling, zonnebank en zelfbruiner en smeer het behandelgebied consequent in met antizonnebrandcrème (SPF van minimaal 30) om risico’s op pigmentverschuivingen te voorkomen.
Daarnaast willen wij u verzoeken om met een gereinigde huid zonder make-up naar de behandeling te komen.

De behandeling

De huidtherapeut reinigt de huid voorafgaand aan de behandeling. Ter bescherming van uw ogen krijgt u een bril. De therapeut brengt een laagje gel aan op het te behandelen gebied.

Vervolgens wordt de behandelkop op de huid geplaatst. Het IPL- of laserhandstuk geeft gerichte lichtpulsen af. Deze energie wordt alleen geabsorbeerd door de bruine kleur van de pigmentvlek maar niet door de omliggende huid. Op deze manier wordt alleen de (pigment)vlek zelf behandeld. De vrijgekomen energie, afgegeven door de puls, verhit het pigment zodanig dat de pigmentvlek stuk zal breken. Het overtollige pigment wordt afgebroken en wordt gedeeltelijk via het lymfestelsel afgevoerd en zal deels via de celdeling van de huid mee naar buiten schilferen.

Tijdens de behandeling zal een gevoel van warmte worden ervaren en de huid kan een beetje branderig aanvoelen. De therapeut kan de huid koelen indien gewenst.

Na de behandeling

Na de behandeling kan de huid wat rood kleuren en er kan zwelling ontstaan in het behandelde gebied. Dit zijn normale en gewenste reacties. Als gevolg van de behandeling kan het pigment wat behandeld is tijdelijk donkerder worden. Schrik hier niet van, dit is een teken dat de behandeling goed heeft gewerkt en is tijdelijk van aard.
Nazorg en thuisadviezen
Het is belangrijk niet aan de schilfertjes of korstjes te krabben maar de huid zelf zijn werk te laten doen en met rust te laten

Bij een warme sensatie na afloop van de behandeling en bij zwelling kunt u het behandelde gebied enkele malen per dag een aantal minuten koelen met een schone coldpack uit de koelkast

Om zwelling te voorkomen helpt het om ’s nachts het hoofd op een extra kussen te leggen of het hoofdeinde van het bed hoger te zetten, zodat de zwaartekracht zijn werk kan doen

Blijf tijdens de behandelperiode tot minimaal 4 weken na de laatste behandeling uit de zon en gebruik consequent een SPF 30 of hoger.

Resultaat

De pigmentvlekken zullen binnen enkele weken na de behandeling verminderen of verdwijnen, waardoor de huid egaler oogt. Er zijn veel factoren die bepalend zijn voor het eindresultaat, zoals de diepte van het pigment, intensiteit van kleur, uw huidtype en uw zongedrag, de locatie, de ontstaanswijze en de vorm. We kunnen geen garantie geven dat de pigmentvlekken bij iedere cliënt zullen verdwijnen. Wel kan de huidtherapeut direct na de behandeling inschatten hoe de vlekken reageren op de therapie.

Bij IPL- of laserbehandelingen worden de pigmentcellen zelf niet verwijderd. Onder invloed van hormonen en zonlicht kunnen deze cellen weer nieuwe pigmentvlekken veroorzaken. Het betreft een symptomatische behandeling. De beste resultaten zijn te behalen als de licht- of laserbehandelingen gecombineerd worden met het gebruik van pigment-remmende producten én consequent gebruik van zonnebrandcrème met factor 30 of hoger ter preventie van nieuwe pigmentophopingen. De huidtherapeut geeft hierin graag advies.

Vergoeding

Coagulatie wordt meestal niet vergoed door zorgverzekeraars. Voor de zekerheid verwijzen wij u naar uw verzekeringspolis.